Ballina

KOPSHTI ALA image-slider-home-3 Vendi ideal për tu rritur! APLIKO TANI KOPSHTI ALA image-slider-home-3 Vendi ideal për tu rritur! APLIKO TANI

Kopshti Ala

Organizon punën e vet në edukim, përkujdesje dhe shëndetin e fëmijëve. Qëllimi është që fëmijëve tú sigurojmë një edukim të qëndrueshëm, pasi që për këta fëmijë është mjedisi i parë edukativ jashtë familjes, në mënyrë që këta fëmijë të jenë të përgatitur për të qenë pjesëtarë të suksesshëm të shoqërisë.

  • Edukatore të përkushtuara
  • Menu të shëndetshme
  • Mjedis i dedikuar për fëmijë

Lokacion strategjik

Program edukativ

Mësim përmes lojës

Fushat e Edukimit

Përmbajtja e edukimit ndikon në atë që fëmijët ti kapërcejnë vështirësitë prej jetës familjare në rrethin natyror – shoqëror në kopshtin e fëmijëve. Në organizimin e punës me fëmijë aplikojmë format e punës individuale dhe në grupe. Sa i përket metodologjisë së punës, punohet me metodat më të avancuara bashkëkohore me qëllim të ngritjes së cilësisë së punës me të gjitha grupmoshat. Në planprogramin të cilin Kopshti ynë e zbaton, janë të përfshira fusha të ndryshme varësisht nga grupmoshat, sikurse fushat e gjuhëve dhe komunikimit, matematikës, shëndetit fizik dhe mendor, fushën artistike, sociale dhe njohjes së vetes dhe botës.

Qëllimi i Edukimit

  • Kopshti do të shërbejë si mundësi që fëmijët të fitojnë përvojë në mësimnxënie, të rrisimpërqëndrimin dhe hvillimin e duhur.
  • Involvimi i fëmijëve në punëdore dhe gjurmimi në kreativitetin e tyre.
  • Të theksojmë njohuritë shprehëse dhe t’ua mësojmë gjuhën standarde dhe të pastër shqipe.
  • Ti vendosim në qendër të vëmendjes si mësimnxënës individual dhe tu japim hapësirë të përgatiten për punë grupore
  • Të dhurojmë liri shprehëse në mënyrë që ta njohin dh eta zotërojnë potencialin e tyre mendor dhe shprehës,

Ne ju ofrojmë fëmijës
tuaj kujdesin, mjedisin, zhvillimin, lojën
dhe ushqim ideal.

Keni pyetje apo pa qartësi ?

Shiko pyetje - përgjigjet

Cili është hapi i parë i regjistrimit të fëmijës ?

Cfarë dokumenti duhet të posedojë ?

Cilat jane kushtet per tu regjistruar ?

Disa Foto nga Ambienti i Kopshti ALA

Galeria

Më të rejat

Info dhe të reja

Regjistrimet

Regjistrimet e fëmijëve bëhen gjatë gjithë vitit.

Kopshti Ala organizon punën e vet në edukim, përkujdesje dhe shëndetin e fëmijëve.

Regjistrimet

Regjistrimet e fëmijëve bëhen gjatë gjithë vitit.

Kontaktet

Rr. Meto Bajraktari 71, Prishtinë 10000, Kosovë