Disa foto të ndryshme nga

Kopshti ALA

Për më shumë na ndiqni në rrjtet sociale

Kopshti Ala organizon punën e vet në edukim, përkujdesje dhe shëndetin e fëmijëve.

Regjistrimet

Regjistrimet e fëmijëve bëhen gjatë gjithë vitit.

Kontaktet

Rr. Meto Bajraktari 71, Prishtinë 10000, Kosovë