Kopshti ALA2 line Vend ideal për tu rritur! Aplio Tani Vend ideal për tu rritur! Rreth Nesh
Mësimi
përmes lojës

Programi edukativ gjatë ditës bazohet në dëshirën e natyrshme të fëmijës për të luajtur

Edukatoe
të përkushtuara

Ne jemi në dijeni për rolin që luajmë në jetën e fëmijëve.

Program
Edukativ

Gërshetimi i shumë metodologjive të njohura nga eksperte të fushës per programin edukativ ideal.

Kopshti ALA - 2

Kopshti Ala 2 organizon punën

e vet në edukim, përkujdesje dhe shëndetin e fëmijëve. Qëllimi është që fëmijëve tú sigurojmë një edukim të qëndrueshëm, pasi që për këta fëmijë është mjedisi i parë edukativ jashtë familjes, në mënyrë që këta fëmijë të jenë të përgatitur për të qenë pjesëtarë të suksesshëm të shoqërisë.

 • Edukatore të përkushtuara
 • Menu të shëndetshme
 • Mjedis i dedikuar për fëmijë

Fushat e Edukimit

Përmbajtja e edukimit ndikon në atë që fëmijët ti kapërcejnë vështirësitë prej jetës familjare në rrethin natyror – shoqëror në kopshtin e fëmijëve. Në organizimin e punës me fëmijë aplikojmë format e punës individuale dhe në grupe. Sa i përket metodologjisë së punës, punohet me metodat më të avancuara bashkëkohore me qëllim të ngritjes së cilësisë së punës me të gjitha grupmoshat. Në planprogramin të cilin Kopshti ynë e zbaton, janë të përfshira fusha të ndryshme varësisht nga grupmoshat, sikurse fushat e gjuhëve dhe komunikimit, matematikës, shëndetit fizik dhe mendor, fushën artistike, sociale dhe njohjes së vetes dhe botës.

Qëllimi i Edukimit

 • Kopshti do të shërbejë si mundësi që fëmijët të fitojnë përvojë në mësimnxënie, të rrisimpërqëndrimin dhe hvillimin e duhur.
 • Involvimi i fëmijëve në punëdore dhe gjurmimi në kreativitetin e tyre.
 • Të theksojmë njohuritë shprehëse dhe t’ua mësojmë gjuhën standarde dhe të pastër shqipe.
 • Ti vendosim në qendër të vëmendjes si mësimnxënës individual dhe tu japim hapësirë të përgatiten për punë grupore
 • Të dhurojmë liri shprehëse në mënyrë që ta njohin dh eta zotërojnë potencialin e tyre mendor dhe shprehës,

Grupmoshtat

Ne ju ofrojm fëmijës tuaj kujdesin, mjedisin, zhvillimin, lojën dhe ushqim ideal.

 • Lokacion Strategjik

  Kopshti Ala - 2 gjindet në qender të qytetit, Rr. Mesihi Prishtinasi.

 • Program Edukativ

  Gërshetimi i shumë metodologjive të njohura nga eksperte të fushës per programin edukativ ideal.

Keni pyetje apo pa qartësi ?

Shiko pyetje - përgjigjet

Cili është hapi i parë i regjistrimit të fëmijës ?

PERGJIGJEN KETU

Cfarë dokumenti duhet të posedojë ?

PERGJIJEN KETU

Cilat jane kushtet per tu regjistruar ?

PERGJIGJENKTU

 • Vend ideal për tu rritur!

Për oferta dhe të reja njoftohu direkt

Abonohu

Buletinin Informativ

Më të rejat

Info dhe të reja

Disa Foto nga Ambienti i Kopshti ALA-2

Galeria

Kopshti Ala organizon punën e vet në edukim, përkujdesje dhe shëndetin e fëmijëve.

Regjistrimet

Regjistrimet e fëmijëve bëhen gjatë gjithë vitit.

Kontaktet

Rr. Meto Bajraktari 71, Prishtinë 10000, Kosovë