Për çdo pyetje apo sygjerim

Na Kontaktoni

  Adresa

  Institucioni Parashkollor “Ala”
  Rr. Mesihi Prishtinasi, 35
  Lagjja Kalabria

  Telefoni

  Email

  Na ndiqni në

  Kopshti Ala organizon punën e vet në edukim, përkujdesje dhe shëndetin e fëmijëve.

  Regjistrimet

  Regjistrimet e fëmijëve bëhen gjatë gjithë vitit.

  Kontaktet

  Rr. Meto Bajraktari 71, Prishtinë 10000, Kosovë